Blog

Các bảng chữ cái tiếng Nhật

Bảng chữ cái tiếng Nhật là bước khởi đầu và là nền móng vững chắc trong quá trình học tiếng Nhật của mỗi người.

Tiếng Nhật có tất cả 3 loại bảng chữ cái là Hiragana, Katakana và Kanji, tùy vào mức độ sử dụng sẽ có loại sử dụng ít và sử dụng nhiều. 

Bảng chữ cái Hiragana
Bảng chữ cái Katakana

Hãy cố gắng luyện tập, chỉ trong một tuần bạn sẽ thuộc hết tất cả!

Dưới đây là link tải về bộ 3 bảng chữ cái tiếng Nhật cơ bản, Uno Japano chúc các bạn có thể học một cách nhanh chóng và tốt nhất.

Link tải bộ 3 bảng chữ cái tiếng Nhật:

Download Link

Download Link (Mirror)

Related Articles

Leave a Reply

Check Also
Close
JLPT N5 Learning ResourcesJLPT References

The Japanese alphabet Work Sheets

Dear all Japanese learners!

Before you start learning Japanese language officially, please download and print-out these HIRAGANA and KATAKANA Alphabet PDF in order to practise writing and reading.

The Hiragana Alphabet Work Sheet
The Katakana Alphabet Work Sheet

This process will take you 1 week for generally. If you study hard, it might be quicker!

Link download for the PDF Work Sheets:

Download Link

Download Link (Mirror)

Related Articles

Leave a Reply

Blog

日本語アルファベットワークシート

日本語を勉強している学生へ 日本語を勉強する前、

「ひらがら」と「カタカナ」の書き方と読み方を勉強してください!

日本語「ひらがら」ワークシート
日本語「カタカナ」ワークシート

添付ファイルをプリントアウトして、毎日練習すれば1週間で全部覚えると思います!

Download Link

Download Link (Mirror)

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button